Mācību gada noslēgumā!

Veiksmīgi un netipiski ir aizvadīts 2019./2020. mācību gads. Šis gads noslēdzās savādāk, jo mūsu dzīvi uz brīdi apstādināja krīzes situācija „Covid 19” sakarā. Katrs skolēns, viņa vecāki kā atbalsta personas un skolotāji varēja pārbaudīt savas prasmes un zināšanas strādājot no mājām un sasniedzot visus izvirzītos mērķus. Kā katram ir izdevies, to Jūs redziet saņemtajā liecībā!

Tomēr, pirms dzīve uz brīdi samazināja tempus, mums bija arī dažādi sasniegumi:

Pats svarīgākais ir mācību darbs un mūsu izcilnieki ir:

1.klasē – Justīne Raila Ivanovska un Gabriela Paldiņa

3.klasē – Ilvars Rožinskis ar vidējo atzīmi – 9,0 un Ingus Rožinskis -8,5.

4.klasē – Hanna Valtere - 9,0

5.klasē – Alisa Strautiņa – 9,0

6.klasē – Jānis Tīrums – 7,85 un Biruta Grīnberga -7,54

7.klasē – Andris Lagzdiņš – 7,2

8.klasē – Robins Valters -8,63; Adrija Zorge – 8,19; Krista Daniela Pole -7,75

9.klasē – Samanta Bētiņa - 8,13; Ģertrūde Dzene – 7,50; Aleksa Valtere – 7,38; Ralfs Konovs – 7,31

Kandavas novada izglītības pārvalde bija organizējusi mācību priekšmetu olimpiādes, konkursus, izstādes, pasākumus. Cēres skolas skolēni piedalījās dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs un guva labus rezultātus.

9.klases Ralfs Konovs piedalījās 42.bioloģijas olimpiādē un ieguva 4. vietu. Ralfs piedalījās arī 26.vēstures olimpiādē.

70. matemātikas olimpiādē piedalījās Robins Valters (1.vieta), Alisa Strautiņa (5.vieta), Andris Lagzdiņš, Biruta Grīnberga.

Novada angļu valodas olimpiādē 8.-9.klasei Robins Valters ieguva 1.vietu. Piedalījās arī Paula Hanberga, Samanta Bētiņa, Aleksa Valtere.

9.klase piedalījās novada konkursā „Cildens mans novadiņš”.

3.,4.klašu komanda "Skudriņas" (Signe Elīna Pole, Sandija Oga, Hanna Valtere, Ingus Rožinskis) piedalījās novada organizētā radošā konkursā 1.-4.klašu skolēniem "Roku rokā Kandavas novadu rotā".

7.-8. klašu skolēni pulcējās uz izteiksmīgas runas konkursu krievu valodā. piedalījās Adrija Zorge, Krista Daniela Pole, Andris Lagzdiņš, Sanija Balode un Jurita Meļņika. 

48. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde – konkurss “Lidice 2020” piedalījās Sendija Vorkale, Sintija Cīrule, Sandija Oga, Hanna Valtere, Jurita Meļņika

Gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem notika Kandavas novada skolu audzēkņu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss - izstāde  "Radi rotājot!"  - pavisam ar saviem darbiem piedalījās 31 dalībnieks, un ceļazīmes uz otro kārtu - Kurzemes reģionālo skati ieguva pieci Kandavas novada skolu audzēkņi. No Cēres pamatskolas ceļazīmi saņēma Sintija Cīrule ar zīmējumu “Man dziesmiņu nepietrūka” un Jurita Meļņika ar zīmējumu “Pinu košu vainadziņu”.

Teātra pulciņš “Pastarītis” darbojās ar lieliem panākumiem. Ar dziesmām uz īsu izrādīti Kandavas novada bibliotēkas jubilejas pasākumā piedalījās Paula Hanberga, Krista Daniela Pole, Amanta Liepiņa, Adrija Zorge, Aleksa Valtere.

Izrāde ”Princese Vijolīte” tika izrādīta skolas Ziemassvētku pasākumā.

Lamiņu iedzīvotāju Ziemassvētku pasākumā piedalījās Paula Hanberga, Krista Daniela Pole, Adrija Zorge, Biruta Grīnberga, Jānis Celitāns, Sanija Cīrule, Sanija Balode,  kurā gan dejoja, gan dziedāja, gan rādīja teātrīti “Triju draudzeņu tikšanās”

Izrāde “Princese Vijolīte” tika izrādīta Cēres pagasta iedzīvotājiem un Tukuma speciālās izglītības skolas skolēniem.

Kandavas kultūras namā ar izrādi ”Princese Vijolīte” teātra pulciņš priecēja Kandavas novada audžuģimenes.

Ar šo pašu izrādi tikām uzaicināti uz Pūres kultūras namu, kur to izrādījām Pūres pagasta iedzīvotājiem.

Teātra pulciņa plānos vēl bija - šo pašu izrādi ļoti vēlējās redzēt Zemītes pagasta iedzīvotāji un Balgales ļaudis. Ar gardām vakariņām un siltu uzņemšanu  bijām uzaicināti uz Jaunpils  pils muzeja nakti 15. maijā, kur bija paredzēts izrādīt izrādi „Princese Vijolīte” , kā arī  izstādīt skolotājas Evitas uzšūtos izrādes tērpus. Vēl ar priekšnesumiem bijām uzaicināti iepriecināt Kandavas novada mazulīšus, kā arī pensionārus. Diemžēl gan šie, gan arī skolas Mātes dienai sagatavotā izrāde „Sniegbaltīte un septiņi rūķīši” palika neizrādīti.

Paldies pulciņa vadītājai Evitai Bērziņai par ieguldīto laiku un darbu, lai taptu tik krāšņas izrādes! Liels paldies par palīdzību un materiālo atbalstu teātra izrāžu tapšanā Ligitai un Ēvaldam Pīterniekiem.

Teātra pulciņa dalībnieki: Juris Vītols, Justīne Raila Ivanovska, Sanija Upmane, Gabriela Paldiņa, Līga Vorkale, Vanesa Jansone, Ilvars Rožinskis, Ingus Rožinskis, Hanna Valtere, Sandija Oga, Sanija Cīrule, Sintija Cīrule, Inese Grīnberga, Laura Bukovska, Jānis Tīrums, Aksels Kuzmins, Kristers Maļinovskis, Sendija Vorkale, Jurita  Meļņika, Angelika Annija Meļņika, Ģertrūde Dzene. Galvenās lomas spēlēja: Signe Elīna Pole, Alisa Strautiņa, Biruta Grīnberga, Andris Lagzdiņš, Krista Daniela Pole, Paula Hanberga, Adrija Zorge, Elizabeta Heinsone, Aleksa Valtere, Jānis Celitāns. Arī skolas darbinieki piedalījās: Aivars Rožinskis, Gunita Tērvide, Sabīne Baranova, un mūsu absolventi Lelde Kurpniece, Romāns Kursītis.

Skolas skolēniem ir ievērojami sasniegumi sporta sacensībās.

Kā katru gadu piedalījāmies Kandavas novada Olimpiskajā dienā.

Mūsu skolēni ieguva arī labas vietas vieglatlētikas sacensībās Kandavas novadā rudenī katrs savā vecuma grupā: Ingus  Rožinskis -  2.vieta  krosā, Biruta  Grīnberga – 1.vieta krosā, Alisa  Strautiņa – 1.vieta krosā, Kristers  Kašlajs – 2.vieta krosā, Daniela  Piusa – 3.vieta krosā.

Mūsējie spēj startēt arī jau tālāk:

Zemgales reģiona sacensībās 1.v. bumbiņas mešanā - Ingus Rožinskis

Ziemas sacensībās telpās Kuldīgā - Inesei Grīnbergai 3. vieta tāllekšanā un 2 vieta 600m. Sacensībās piedalījās arī Signe Elīna Pole, Ingus Rožinskis, Ilvars Rožinskis, Adrians Balodis.

Ziemas sacensībās telpās Liepājā - 2. vieta Jānim Celitānam augstlēkšanā.

Pavasara sacensības izpalika.

Komandu spēlēs godalgotas vietas dažādās vecuma grupās:

6., 7. klašu zēni Aigars Liepiņš, Aksels Kuzmins, Jānis Tīrums, Andris Lagzdiņš, Kristers Maļinovskis – 2.vieta telpu futbolā Kandavas novadā.

8.,9.klašu zēni Kristers Kašlajs, Ralfs Konovs 9.kl, Deniss Kozinda, Mārcis Gūtšmits, Robins Valters, Ralfs Konovs 8.kl, Jānis Celitāns, Aivis Zauerhagens un  Aleksa Valtere – 3.vieta telpu futbolā Kandavas novadā.

6., 7.klašu zēni  Aigars Liepiņš, Aksels Kuzmins, Jānis Tīrums, Andris Lagzdiņš, Kristers Maļinovskis, Ingus Rožinskis – 2.vieta florbolā Kandavas novadā.

8.-9.klašu meitenes Krista Daniela Pole, Paula Hanberga, Amanta Liepiņa, Elizabete Heinsone , Viktorija Anita Meļņika, Aleksa Valtere, Samanta Bētiņa, Ģertrūde Dzene ieguva 2.vietu volejbolā.

Līdztekus jau tradicionālajiem skolas pasākumiem, mēs ņemām dalību arī dažādos projektos un konkursos:

Visu gadu vācām makulatūru un esam izglābuši 37 kokus, piedaloties  SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” makulatūras vākšanas konkursā “ Palīdzēsim kokiem”.

Turpinājās CSSD projekts „Mācies un iegūsti velosipēda vadītāja apliecību savā skolā!” 4.klases skolēni, ja vēlējās un iemācījās satiksmes noteikumus, ieguva velosipēdista tiesības. Paldies skolotājai Evijai Ķezberei, kas vadīja projekta norisi!

Projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros pie mums ciemojās Talsu novada muzejs ar nodarbībām: „Senvārdu klētiņa”, „Svētku kartiņas” un „Auduma apdruka”. Ciemos bija stāstniece, seno vārdu zinātāja Līga Reitere. Mazo klašu skolēni apmeklēja teātra izrādi “Lācis un viņa draugi”

7.-9.klašu skolēniem notika karjeras attīstības atbalsta pasākums "Uzņēmēja gēns" Eiropas sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas ietvaros. Žēl, bet šajā projektā neīstenojās maija mēnesī paredzētais izstādes „SkillsLatvia 2020” apmeklējums.

6. un 5. klases skolēni, kopā ar skolotājām Eviju Ķezberi un Evitu Bērziņu, piedalījās Latvijas Valsts Mežu ekspedīcijā un devās uz Ziemeļkurzemes Puzes maršrutu.

5., 7., 8., 9.klases skolēni kopā ar skolotāju Natāliju Murāni apmeklēja Latvijas parlamentu - Saeimu un tikās ar Jāni Vitenbergu.

Mīļie vecāki! Pedagogu kolektīva vārdā saku Jums lielu paldies par bērnu audzināšanu un motivēšanu mācību darbam, īpaši tām ģimenēm, kuru bērniem ir labi sasniegumi olimpiādēs un augsts vidējais vērtējums. Paldies par atbalstu šajā sarežģītajā laikā!!!

Vēlu Jums mierīgu, saulainu vasaru! Tiksimies 1.septembrī!

                                            Direktore Ilona Lazdāne                  

printēt

Sešgadnieku izlaidums!

27.05.2020 09:30 - 10:30

27. maijā rītā sveicām savus sešgadniekus - Alisi, Ralfu un Jūliju, kas nu ir gatavi savai nākamajai izglītības pakāpei - 1.klasei!

Makulatūras konkurss

Visu gadu tika vākta un krāta makulatūra. 

Un šogad esam izglābuši 37 kokus jeb savākuši 2,7 tonnas otreiz pārstrādājamo materiālu.
printēt

Attālinātā mācīšanās Cēres pamatskolā no 23. marta22.03.2020

Attālinātas mācības nenozīmē nepārtrauktu darbu pie ekrāna. Ierīces ir nepieciešamas, lai skolēni uzzinātu darāmo, sazinātos ar citiem, saņemtu skolotāja konsultāciju un pārliecinātos par apgūto.

 • 23.03.-3.04.2020. mācību process notiks saskaņā ar mācību stundu sarakstu – kuru laikā priekšmeta skolotājs ir sasniedzams.
 • Veicami darbi e-klasē būs ievietoti līdz plkst. 11.00
 • Mācību procesa nodrošināšanai tiks izmantoti šādi tiešsaistes rīki: e-klase, telefonsarunas, e-pasts, Whatsapp, uzdevumi.lv, vai citi pēc skolotāja ieskatiem.
 • Pamatā visam vēl joprojām ir mācību grāmatas, burtnīcas, klades un darba burtnīcas.
 • Klašu audzinātāji atzīmēs e-klasē kavējumus, ja skolēns nespēj piedalīties mācībās attālināti veselības vai citu apstākļu dēļ (informāciju sniedz vecāki).
 • Ja mācību priekšmetu pedagogs sapratīs, ka skolēns nepiedalās attiecīgās mācību stundas procesā – neveic un neiesniedz uzdevumus, nepiedalās komunikācijā, tas tiks uzskatīts par neattaisnotu stundas kavējumu.
 • 6.04.- 14.04.2020.– būs projektu nedēļa – klašu audzinātāji izvēlēsies tēmu un organizēs savas klases projektu izstrādi.
 • Arī interešu izglītības pedagogi organizēs attālināti paveicamos uzdevumus un plānos to prezentāciju.
 • 5.-6. gadīgo bērnu apmācība arī tiks veikta – audzinātāja  sazināsies ar vecākiem un norādīs, kas bērniem darāms.
 •  Speciālais pedagogs un logopēds nodrošinās konsultācijas attālināti.
 •  Ja nepieciešams mācību materiāls papīra formātā, vecākus lūdzu informēt klases audzinātāju, varēs saņemt tos skolā pie lietvedes nākamajā dienā. (Klases  audzinātājs informēs priekšmetu skolotāju par materiālu nepieciešamību).
 •  Esiet atbildīgi! Ja ir jautājumi sazinieties ar klases audzinātāju!

Kopā mums izdosies!

printēt

Informācija par rīcību saistībā ar Covid -1913.03.2020

Līdz 14. aprīlim Latvijā izsludināta ārkārtējā situācija, lai ierobežotu Covid-19 izplatību. 

Papildus informācija par mācību procesa nodrošināšanu no 23.marta līdz 14.aprīlim sekos e-klasē un skolas mājas lapā.

Aicinām vecākus rīkoties atbildīgi un ievērot atbildīgo dienestu rekomendācijas neapmeklējot vīrusa skartās valstis. 

Ievērojot, ka izglītības iestādes varētu apmeklēt bērni, kuri ieradušies vai ieradīsies no par COVID-19 infekcijas skartajām teritorijām, un ņemot vērā paaugstinātu infekcijas izplatīšanās risku bērnu kolektīvos, veselības nozares profesionāļi REKOMENDĒ, ja bērns pēdējo 14 dienu laikā ir bijis ceļojumā Itālijā, Ķīnā, Dienvidkorejā, Irānā, Japānā, Singapūrā, Spānijā, Francijā, Vācijā, Austrijā, Šveicē, Nīderlandē, Lielbritānijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Beļģijā, Dānijā, ASV, Grieķijā, Islandē:

 • bērnam neapmeklēt izglītības iestādi (informējot skolu),
 • vecākiem:
  • sazināties ar ģimenes ārstu,
  • sadarbībā ar ģimenes ārstu novērot bērna veselību 14 dienas pēc ceļojuma,
 • ja minētajā laika periodā akūtas augšējo elpceļu infekcijas slimības simptomi (paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana):
  • bērnam nav parādījušies, viņam var atļaut apmeklēt izglītības iestādi ar ģimenes ārsta izziņu,
  • bērnam ir parādījušies, nekavējoties zvanīt 113 un informēt ārstniecības personu par simptomiem un ceļojumu uz skarto teritoriju.

Ja nepieciešams, bērna līdz 14 gadu vecumam vienam no vecākiem uz šo laika periodu tiek izrakstīta darbnespējas lapa. Ja šo dienu laikā bērnam nav parādījušās augšējo elpošanas ceļu infekcijas simptomi, bērns var atgriezties izglītības iestādē ar ģimenes ārsta izziņu un attiecībā uz viņu nekādi papildu piesardzības pasākumi nav jāveic.

Ja bērnam, kurš atgriezies no COVID-19 infekcijas skartās teritorijas 14 dienu laikā no izbraukšanas brīža no šīs teritorijas parādās akūtas infekcijas slimības simptomi, bet laboratoriskās izmeklēšanas rezultāts uz COVID-19 infekciju ir negatīvs, bērns tiek ārstēts kā jebkuras akūtas elpceļu infekcijas  gadījumā un pēc 14 dienām no izbraukšanas brīža no COVID-19 infekcijas skartās teritorijas, ja vairs nav slimības simptomu var atgriezties izglītības iestādē ar ģimenes ārsta izziņu un attiecībā uz viņu nekādi papildu piesardzības pasākumi nav jāveic.

Ja bērns būs bijis ciešā kontaktā ar COVID-19 infekcija pacientu, ko noteiks Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologs, bērns atradīsies mājas karantīnā 14 dienas no izbraukšanas brīža no COVID-19 infekcijas skartās teritorijas

Ja bērnam tiks konstatēta COVID-19 infekcija viņš tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezīsies izglītības iestādē saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem.

Ieteikumi un rekomendācijas, biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par koronavīrusa Covid-19 izraisīto uzliesmojumu pieejami

printēt

Cēres supermeitene

09.03.2020 12:00 - 14:00

9. martā pasākums Cēres pamatskolas meitenēm: Cēres SUPERMEITENE.

Dažādās aktivitātēs tika vērtēts meiteņu sportiskums, veiklība, uzmanība, precizitāte, radošums.

Notika sīva cīņa un šajā gadā uzvarētājas:

1.klasē - Līga Vorkale

4.-5. klašu grupā - Signe Pole

6.-7. klašu grupā - Mairita Zauerhagena

8.-9. klašu grupā - Amanta Liepiņa

Liels paldies skolotājam Aivaram Rožinskim par pasākuma organizēšanu! Paldies skolotājām un zēniem par tiesāšanu!!!

<>


Jaunākās galerijas