Projekta "Mana tautība ir cilvēks" noslēgumā

No 2015.gada 1. septembra – 2017.gada 31. augustam Cēres pamatskola bija iesaistījusies Erasmus+ KA2 stratēģiskajā skolu sadarbības partnerību projektā “My nationality is human” (līguma Nr. 2015-1-BG01-KA219-014174_6). Projekta finansējums -16 530.00 EUR. Sadarbības partneri – skolas Bulgārijā, Itālijā, Grieķijā un Rumānijā.

Divu gadu laikā skolēni un pedagogi daudzpusīgās aktivitātēs sekmēja starptautisko sadarbību starp skolām, veicināja draudzīgas attiecības starp dažādām tautībām, veidoja pozitīvu attieksmi cilvēciskās attiecībās pret citādo. Iepazina citu tautu kultūras un reliģijas, saskatīja citādo un kopīgo. Aktivizēja valodas prasmes, attīstīja IKT tehnoloģiju lietošanas prasmes. Piedaloties projektā, skolēni varēja kopt savas personīgās spējas, kā pašapziņu, atbildības sajūtu, prasmi komunicēt un pielāgoties, rast kompromisu, uzņemties iniciatīvu.

Aktivitātes bija visdažādākās: skolēni zīmēja projekta logo, aizpildīja anketu par cilvēktiesību izpratni; veidoja kopēju e-grāmatu par sevi, savām interesēm un hobijiem; sacerēja, zīmēja, līmēja Cilvēktiesību hartas plakātus. Veidoja stāstu grāmatu “Dalies ar savu stāstu”. Bija labsirdības akcija “Veic labu darbu”. Izveidoja starpkultūru kalendāru, un savus nozīmīgākos svētkus visas valstis apvienoja kopējā svētku grāmatā. Bija dziedošo ģimeņu koncerts. Foto izstāde “Nav sienu, nav barjeru”. Tika izveidota visu valstu kopēja mīļāko ēdienu recepšu grāmata. Skolēni sacerēja un zīmēja komiksu grāmatu “Kas notika tālāk…” Izveidoja plakātu ar savām domām par “100 veidiem kā domāt zaļāk”. Izmantojot tikai mājās esošās lietas, skolēni tika rosināti piedalīties Eco modes šovā. Skolēni izdomāja sižetu un filmēja īsas filmiņas par cilvēcību, labām attiecībām. Un vēl skolēnu sapņi par to, kas mainītu pasauli uz labo pusi.

Divu gadu laikā skolēniem notika 4 mācību mobilitātes (Learning Training Teaching Activities). Itālijā pētīja Ekoloģiju un ekosistēmas. Grieķijā bija divas tēmas: Radoša un atbildīga Interneta lietošana un 19 dažādi morāles scenāriji. Rumānijā: Pasaules reliģijas. Bulgārijā: Bērnu tiesības un aktīva pilsonība. No Latvijas mācību mobilitātēs pavisam piedalījās 12 skolēni. Uzņemot sadarbības partnerus pie sevis 2016. gada oktobrī, mūsu tēmas: Veselīgas ēšanas māksla un Cieņas kauss.

Pedagogi savukārt tika rosināti apmainīties viedokļiem, un tika iegūta jauna pieredze, redzot partnervalstu izglītības sistēmas.

Esam aktīvi darbojušies, apguvuši jaunas zināšanas un prasmes, nostiprinājuši jau zināmās. Esam ieguvuši jaunus draugus un sapratuši, ka cilvēcība un sapratne par citādo mūs padara par pasaules pilsoņiem. Ar pārliecību varam teikt “Mana tautība ir cilvēks”.

Projekta koordinatore Ilona Lazdāne

<>


Jaunākās galerijas