Lapas karte
Cēres skola

Uzņemšana 1.klasē

Tukuma novada Domes 2022. gada 26. janvāra noteikumi Nr.1 “Par izglītojamo uzņemšanu Tukuma novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 1. klasē” (turpmāk  – noteikumi) nosaka, ka bērnu pieteikšana Tukuma novada skolās katru gadu notiek laikā no 10. marta plkst. 8.00 līdz 10. aprīļa plkst. 17.00. Ja 10. marts ir sestdiena vai svētdiena, tad par pirmo pieteikšanās dienu izglītības iestādē uzskatāma nākamā darba diena.

Lai bērnu pieteiktu skolā, vecāks vai likumiskais pārstāvis iesniedz skolas direktoram adresētu iesniegumu. Iesniegumu no 2024. gada 10. marta var iesniegt klātienē, ierodoties skolā un uzrādot vecāka un bērna identitāti apliecinošus dokumentus, kā arī elektroniski. Elektroniski iesniegums iesūtāms uz skolas oficiālo elektroniskā pasta adresi: cere.skola@tukums.lv un iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu (atbilstoši Elektronisko dokumenta likuma 3.panta prasībām) ne agrāk kā 2024. gada 10.martā  plkst. 8.00, kam pievienotas vecāka un bērna identitāti apliecinošu dokumentu kopijas.

Cēres pamatskola uzņem skolēnus:

* Pamatizglītības programmā (kods 21011111),

* Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611),

* Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem (kods 21015711),

* Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811)

Cēres pamatskola papildus piedāvā:

  • Individuālu pieeju katra spējām un prasmēm.
  • Pagarinātās dienas grupu.
  • Atbalsta personāla (logopēda, speciālā pedagoga) palīdzību.
  • Interešu izglītības pulciņus: deju, teātra, rokdarbu, sporta pulciņus.

Iesniegums Not_par_uzn_1.klase_2024_klatiene.docx

Iesniegums elektroniskais Not_par_uzn_1.klase_2024_elektroniski.docx

Gaidīsim darba dienās no 9:00 - 14:00!

<>
Jaunākās galerijas