Lapas karte
Cēres skola

2022./2023. mācību gada noslēgumā

Ātrā skrējienā ir pienācis 2022. /2023. mācību gada noslēgums.

Gads aizritēja raiti, notikumiem un pasākumiem bagāti.

Pats svarīgākais, protams, bija, ir un būs mācību darbs un mūsu izcilnieki šajā mācību gadā ir:

1. klasē – Aija Auniņa

2.klasē – Tomass Ķezbers

3.klasē – Alise Auniņa

4.klasē – Līga Vorkale

6.klasē – Ingus Rožinskis

7.klasē – Hanna Valtere

8.klasē – Alisa Strautiņa

Tukuma novada izglītības pārvalde organizēja mācību priekšmetu olimpiādes, konkursus, izstādes, pasākumus.

Matemātikas olimpiādē piedalījās Hanna Valtere, Ilvars Rožinskis un Ingus Rožinskis.

Bioloģijas olimpiādē piedalījās Biruta Grīnberga.

Ģeogrāfijas olimpiādē Hanna Valtere.

Tukuma novada atklātajā angļu valodas olimpiādē piedalījās Alisa Strautiņa, Hanna Valtere, Ingus Rožinskis un Ilvars Rožinskis.

Ģeogrāfijas konkursā "Apkārt zemeslodei!"– Alisa Strautiņa

Skolas skolēniem ir ievērojami sasniegumi sporta sacensībās.

Lielākie sasniegumi ir mūsu audzēkņiem, kas ir paralēli trenējas arī Kandavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas grupā:

1.Ingus Rožinskis - 1.v.800m skriešanā Tukumā, 3.v.augstlēkšanā Ugālē, 3.v.augstlēkšanā Tukumā, 1.v. 1000m Ventspilī, 1.v. šķēpa mešanā Ventspilī, 2.v. 800m Tukumā, 2.v. augstlēkšanā Tukumā.

2.Ilvars Rožinskis – 1.v. 300m skriešanā Tukumā, 2.v.1000m Ventspilī, 2.v. 300m skriešanā Ventspilī.

3. Alisa Strautiņa – 1.v. 400m skriešanā Tukumā.

4.Ainārs Auniņš – 2.v.lodes grūšanā Talsos, 3.v. lodes grūšanā Tukumā, 2.v. lodes grūšanā Ventspilī, 2.v. lodes grūšanā Tukumā.

5.Signe Elīna Pole – 2.v. lodes grūšanā Tukumā.

6.Adrians Balodis – 2.v.lodes grūšanā Tukumā.

7.Markuss Kvedovs – 1.v. bumbiņas mešanā Tukumā, 1.v. soļošanā Tukumā.

8.Nauris Liepiņš – 2.v. 600m skriešanā Tukumā.

9.Viktorija Ose – 3.v. 600m skriešanā Tukumā, 3.v. soļošanā Tukumā.

3.v. volejbolā Tukuma novadā 2007./ 2008.g.dz.ieguva mūsu komanda: Linda Piusa; Daniela Piusa; Agnese Auniņa; Biruta Grīnberga; Laura Bukovska; Alisa Strautiņa; Signe Elīna Pole.

Līdztekus jau tradicionālajiem skolas pasākumiem, mēs ņēmām dalību arī dažādos projektos un konkursos:

Kā katru gadu piedalījāmies arī 51. starptautiskā bērnu mākslas darbu konkursa – izstādē “Lidice-2023”, kuras tēma bija “Deja”. Uz novadu devās Sintijas Cīrules darbs.

Tukuma novada bērnu un jauniešu mākslas darbu konkursā un tērpu skatē

“Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi” piedalījās Hannas Valteres un Tifānijas Dudkinas zīmējumi un interešu izglītības pulciņa “Pastarītis darbojas” veidotie tērpu kolekcijas aksesuāri – vainagi. Uz 2. kārtu - “Zemgales toņi un pustoņi” – devās Hannas zīmējums un “Pastarītis darbojas” – vainagi.

Projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros novembrī  un decembrī skatījāmies digitālās koncertlekcijas “Es mīlu Tevi, Latvija”, “Kosmosa burvis” un “Ziemassvētki apkārt pasaulei”.

Maijā ar  koncertprogrammu "Jauns es biju karavīrs" Cēres pamatskolā viesojās folkloras un seno cīņu kopa "Vilkači".

Pirmsskolas grupa "Mārītes" un 1.-4. klases piedalījās Veselības ministrijas organizētajās nodarbībās par traumatisma profilaksi.

Cēres bērnu un jauniešu teātris “Pastarītis” šajā mācību gadā sagatavoja un izrādīja četras izrādes “Ruksis Rullis”, “Maija un Paija”. “Kaķīša dzirnavas”, “Pelnrušķīte”. Ar izrādēm viesojāmies Pūrē, Balgalē, Virbos, Kandavā, Zantē, Pastariņa muzejā. Paldies kolektīva vadītājai Evitai Bērziņai! Skolēni paši gatavoja dekorācijas Aivara Rožinska vadībā.

Piedalījāmies arī Erasmus+ projektā “Eiropas kultūra” (EUROPEAN CULTURAL PROJECT 2021-1-FR01-KA220-SCH-000032613), kur vienlaikus ar Zemītes sākumskolu meklējam kopīgo Eiropas kultūrā.

Par visiem skolas pasākumiem informāciju var lasīt skolas mājaslapā: www.ceresskola.lv

Mīļie vecāki! Pedagogu kolektīva vārdā saku Jums lielu paldies par bērnu audzināšanu un motivēšanu mācību darbam. Jūsu atbalsts ir vissvarīgākais panākumu gūšanā!

Vēlu Jums jauku, saulainu, priecīgiem notikumiem bagātu vasaru! Tiksimies 1.septembrī!

                                            Direktore Ilona Lazdāne

<>
Jaunākās galerijas