MEŽA DIENAS 2021 projekts

922.jpgCēres pamatskola atrodas dendroloģiskā valsts nozīmes dabas pieminekļa – dendroloģisko stādījumu “Cēres parks” vidū.

Sadarbībā ar Kandavas novada domi tika pieteikta dalība projektā:  "MEŽA DIENAS 2021 projekta – pašvaldību darbi parkos un izpratnes par mežu veidošana".

Projekta ietvaros tika izveidota Cēres parka “zaļā klase”, kurā  gan projekta ietvaros, gan pēc projekta īstenošanas organizēt izglītojošus un atraktīvus pasākumus brīvā dabā par meža, stādījumu un citām nozīmīgām dabas tēmām. Projekta ietvaros tika iegādāti kokmateriāli, krāsa, skrūves u.c. nepieciešami materiāli āra solu, galdu un atkritumu urnu izgatavošanai (kopsummā 500 EUR).

Meža dienu izglītojošais pasākums “Meža ilgtspējīga un atbildīga apsaimniekošana kā ieguldījums mūsu nākotnē” notika reālā vidē, īstā mežā ar praktiskiem piemēriem, kuru vadīja kvalificēts mežkopis Viesturs Valdis Dreimanis.   Skolēni varēja redzēt dažādus meža apsaimniekošanas veidus, kā kopšanu, atjaunošanu, aizsardzību. Pasākumā piedalījās 20 Cēres pamatskolas skolēni, vecuma grupā no 12 līdz 16 gadiem. Pasākuma laikā skolēni uzzināja kāda ir veiksmīga un atbildīga meža apsaimniekošana, lai mežs nestu labumu arī nākotnē, kā jārūpējas par mežu un kāda ir  atbildīga rīcība pret mūsu dabas bagātību - mežu. 

Paldies skolas saimniekam par "Zaļās klases" galdu un solu pagatavošanu!


<>


Jaunākās galerijas