Mācību gada noslēgumā!

01.06.2021

whatsapp_image_2021_06_03_at_07_53_16.jpg1. septembrī uzsākot mācību gadu likās, ka viss notiks, krīzes situācija „Covid 19” ir aprimusi, būs klātienes mācības, izveidojās ikdienas ritms. Un tad atkal pēc rudens brīvdienām STOP: 7.-9.klase pāriet uz attālinātajām mācībām.  Pielāgojāmies, sakārtojās ikdiena, un decembris atkal ar izmaiņām, šoreiz uz attālinātajām mācībām pārgāja 5.-6.klase. Klusi, mierīgi Ziemassvētki katram savās mājās! Pagarināts brīvlaiks 1.- 4.klasēm un attālinātas mācības visām klasēm. Februārī tiek ieviesti “Drošie novadi”. Mūsu skolā 1.-4.klašu skolēni atgriezās tikai 22.martā. Tad 12. aprīlī skolā atgriezās arī 5.-6.klase un 7.-9.klase uz maiņām – vienu dienu skolā, divas mācības mājās. Tā šis gads pagāja. Kā tas ietekmējis skolēnu zināšanas un prasmes, redzēsiet bērnu liecībās. Tur Jūs redzat arī lielu daļu sava darba, kā atbalsta personas saviem bērniem.

Un lai arī dzīve samazināja tempus, mums tomēr bija arī dažādi sasniegumi:

Pats svarīgākais ir mācību darbs un mūsu izcilnieki ir:

1.klasē – Alise Auniņa

2.klasē – Juris Vītols

4.klase ir mūsu izcilnieku klase: Ilvars Rožinskis ar vidējo atzīmi – 9,18, Ingus Rožinskis -9,09, Ainārs Auniņš – 8,36

5.klasē – Hanna Valtere – 8,73, Signe Elīna Pole – 8,55

6.klasē – Alisa Strautiņa – 8,57

7.klasē – Jānis Tīrums – 7,53

8.klasē – Sendija Vorkale – 7,88

9.klasē – Robins Valters -9,44; Adrija Zorge – 8,88; Krista Daniela Pole - 8,19

Pedagoģiskajā sēdē īpaši skolotāji uzteica dvīņu māsas Danielu un Lindu Piusas par atbildīgu un centīgu mācību darbu attālināto mācību laikā.

Kandavas novada izglītības pārvalde organizēja mācību priekšmetu olimpiādes, konkursus, izstādes, pasākumus. Cēres skolas skolēni piedalījās dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs un guva labus rezultātus.

9.klases skolnieks Robins Valters piedalījās 43.bioloģijas olimpiādē un ieguva 2. vietu. 27.vēstures olimpiādē ieguva 1. vietu, 71. matemātikas olimpiādē ieguva 1.vietu, 71. fizikas olimpiādē ieguva 1.vietu. Robins saņem “Kandavas novada izglītības iestāžu apbalvojumu par izciliem sasniegumiem reģionu, valsts un starptautiskās olimpiādēs, mācību priekšmetu konkursos, skatēs, sporta sacensībās un zinātniski pētniecisko darbu konferencēs.”

 71.matemātikas olimpiādē piedalījās arī Alisa Strautiņa un Hanna Valtere.

Kandavas novada skolēnu Skatuves runas konkursā piedalījās Ilvars Rožinskis  un ieguva 2. pakāpi, 4.-6.klašu grupā Ilvars ieguva visvairāk punktu.

Skolas skolēniem ir ievērojami sasniegumi sporta sacensībās.

Lielākie sasniegumi ir mūsu audzēkņiem, kas ir paralēli trenējas arī Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas grupā: Ingus Rožinskis – 1.v. 500m skriešanā, 2.v.800m skriešanā, 2.v. bumbiņas mešanā Kurzemes reģiona sacensībās,  2.v. krosā , Kandavas novadā.

Inese Grīnberga – 1.v. 500m skriešanā, 3.v. tāllēkšanā , 3.v. 800m skriešanā Kurzemes reģiona sacensībās,   1.v. krosā Kandavas novadā.

Signe Elīna Pole – 2.v.pildbumbas mešanā, 3.v.60m skriešanā Kurzemes reģiona sacensībās.

Adrians Balodis – 2.v. pildbumbas mešana Kurzemes reģiona sacensībās.

Ilvars Rožinskis – 3.v. 300m skriešana Kurzemes reģiona sacensībās,

 3.v. krosā Kandavas novadā.

Arī viņi ir saņem “Kandavas novada izglītības iestāžu apbalvojumu par izciliem sasniegumiem reģionu, valsts un starptautiskās olimpiādēs, mācību priekšmetu konkursos, skatēs, sporta sacensībās un zinātniski pētniecisko darbu konferencēs.”

Rudens pusē arī citi skolas audzēkņi piedalījās sporta sacensībās:

Linda Piusa – 1.v. krosā  Kandavas novadā.

Jānis Celitāns – 1.v. krosā  Kandavas novadā.

Daniela Piusa – 2.v. krosā Kandavas novadā.

Amanta Liepiņa – 2.v. krosā Kandavas novadā.

Jurita Meļņika -  2.v. krosā Kandavas novadā.

Alisa  Strautiņa – 2.v. krosā  Kandavas novadā.

Nauris Liepiņš - 3.v. krosā  Kandavas novadā.

Kristers Maļinovskis - 3.v. krosā  Kandavas novadā.

Rudens pusē bija arī sporta spēles:

2.v futbolā 2009./2010.dz g. Kandavas novadā: Ingus  Rožinskis, Adrians Balodis, Ilvars Rožinskis, Ainārs Auniņš, Nauris Trūps.

3.v futbolā 2005./2006.dz g. Kandavas novadā: Jānis Celitāns; Ainārs Veniaminovs; Ralfs Konovs; Robins Valters; Aivis Zauerhagens; Valentīns Jaucis; Ritvars Konovs; Aigars Liepiņš; Denijs Trūps.

Līdztekus jau tradicionālajiem skolas pasākumiem, mēs ņemām dalību arī dažādos projektos un konkursos:

Visu gadu vācām makulatūru un esam izglābuši 15 kokus, piedaloties  SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” makulatūras vākšanas konkursā “ Palīdzēsim kokiem”.

CSSD projektā „Mācies un iegūsti velosipēda vadītāja apliecību savā skolā!” 4.klases skolēni  iemācījās satiksmes noteikumus, un ar pirmo reizi nokārtoja eksāmenu un ieguva velosipēdista tiesības. Paldies skolotājai Evijai Ķezberei, kas vadīja projekta norisi!

      Novembrī 5.-9.klases skolēni varēja piedalīties starptautiskā loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkursā Bebr[a]s. Un šeit mūsu skolas labākie:

      Signe Elīna Pole (36 punkti)

      Hanna Valtere (33p)

      Alisa Strautiņa (29p)

      Robins Valters (44p)

Gaidot Ziemassvētkus bija jāgatavo sava kartiņa svētku eglītei Kandavā un čaklākie bija no 1.klases: Viktorija, Kristīne, no 2.klases: Sanija, Līga, Daniels, Vanesa, no 4.klases: Ilvars, Ingus, no 5.klases: Signe, Krista, Hanna, Sintija, Inese, Sandija,  no 6.klases: Alisa, Agnese, Dāniels, no 9.klases: Krista

   Projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros notika attālinātas koncertlekcijas ar Miku Abaroniņu “Ziemassvētki apkārt pasaulei”, “Kino mūzikas vēsture”, “Sprādziens mūzikā”,  5.-9.klasei Latvijas un Norvēģijas dokumentālā animācijas filma "Mans mīļākais karš” un 1.-4.klasei Ziemassvētku noskaņai animācijas filmas un Animācijas filmu izlase.           

Pedagogu kolektīva vārdā saku VECĀKIEM lielu paldies par bērnu audzināšanu un motivēšanu mācību darbam, īpaši tām ģimenēm, kuru bērniem ir labi sasniegumi olimpiādēs un augsts vidējais vērtējums.

Vēlu VISIEM mierīgu, siltu, saulainu vasaru! Tiksimies 1.septembrī!

                                            Direktore Ilona Lazdāne                           

<>


Jaunākās galerijas