A25 - Latviešu tautas pasakas

Janvāra aktivitāte ilustrēt tautas pasakas. 

5.-9.klašu skolēni zīmēja ilustrācijas trim pasakām. 

Tās pārtulkoja Robins Valters. Tapa e-grāmata:

https://en.calameo.com/read/005270499822436898430

<>


Jaunākās galerijas