Erasmus

Erasmus+ KA2 stratēģiskais skolu sadarbības partnerību projekts:

MY NATIONALITY IS HUMAN

Mana tautība ir cilvēks

līguma Nr. 2015-1-BG01-KA219-014174_6

Maksimālais piešķirtais projekta finansējums ir 16 530.00 EUR. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta īstenošanas laiks: 2015.gada 1.septembris – 2017.gada 31. augusts

Koordinators: Osnovno Uchilishte Hristo Smirnenski – Haskovo, Bulgārija

Partneri: Cēres pamatskola – Cēre, Kandavas novads, Latvija

3rd Gymnasium of Trikala – Trikala, Grieķija

Mazza Colamarino – Torre del Greco, Itālija

Scoala Gimnaziala Deleni – Iasi, Rumānija

Projekta mērķi:

  • Uzlabot skolu izglītības kvalitāti, sekmējot starptautisko sadarbību starp skolām.
  • Pilnveidot bērnu izziņas procesus un vērtības – nosacījumus pozitīvai attieksmei un iesaistošai uzvedībai savas Eiropas identitātes nostiprināšanā.
  • Radīt dziļāku izpratni par kultūras un reliģijas atšķirībām un kopīgo.
  • Nostiprināt saites starp tautām, veicināt draudzīgas attiecības un sadarbību.
  • Valodu apguves veicināšana caur izpratni par lingvistiskām atšķirībām.
  • Prasmju attīstība, kas saistītas ar IKT tehnoloģiju izmantošanu.
  • Kopt personīgās spējas, piemēram, pašapziņu, kritisko domāšanu, uzticamību, atbildības, konsekvences, pielāgošanās spējas un iniciatīvu, piedaloties dažādās aktivitātēs.
  • Rosināt skolotāju viedokļu apmaiņu un jaunas pieredzes iegūšanu partnervalstu izglītības sistēmās.


Projekta mājas lapa: https://mynationalityishuman.wordpress.com/

Projekta koordinatore Ilona Lazdāne

<>


Jaunākās galerijas