Drukas resursa adrese: http://ceresskola.lv/jaunumi/attalinata_macisanas_ceres_pamatskola_no_23_marta
Drukas datums: 20:19:21 12.08.2020

Attālinātā mācīšanās Cēres pamatskolā no 23. marta22.03.2020

Attālinātas mācības nenozīmē nepārtrauktu darbu pie ekrāna. Ierīces ir nepieciešamas, lai skolēni uzzinātu darāmo, sazinātos ar citiem, saņemtu skolotāja konsultāciju un pārliecinātos par apgūto.

 • 23.03.-3.04.2020. mācību process notiks saskaņā ar mācību stundu sarakstu – kuru laikā priekšmeta skolotājs ir sasniedzams.
 • Veicami darbi e-klasē būs ievietoti līdz plkst. 11.00
 • Mācību procesa nodrošināšanai tiks izmantoti šādi tiešsaistes rīki: e-klase, telefonsarunas, e-pasts, Whatsapp, uzdevumi.lv, vai citi pēc skolotāja ieskatiem.
 • Pamatā visam vēl joprojām ir mācību grāmatas, burtnīcas, klades un darba burtnīcas.
 • Klašu audzinātāji atzīmēs e-klasē kavējumus, ja skolēns nespēj piedalīties mācībās attālināti veselības vai citu apstākļu dēļ (informāciju sniedz vecāki).
 • Ja mācību priekšmetu pedagogs sapratīs, ka skolēns nepiedalās attiecīgās mācību stundas procesā – neveic un neiesniedz uzdevumus, nepiedalās komunikācijā, tas tiks uzskatīts par neattaisnotu stundas kavējumu.
 • 6.04.- 14.04.2020.– būs projektu nedēļa – klašu audzinātāji izvēlēsies tēmu un organizēs savas klases projektu izstrādi.
 • Arī interešu izglītības pedagogi organizēs attālināti paveicamos uzdevumus un plānos to prezentāciju.
 • 5.-6. gadīgo bērnu apmācība arī tiks veikta – audzinātāja  sazināsies ar vecākiem un norādīs, kas bērniem darāms.
 •  Speciālais pedagogs un logopēds nodrošinās konsultācijas attālināti.
 •  Ja nepieciešams mācību materiāls papīra formātā, vecākus lūdzu informēt klases audzinātāju, varēs saņemt tos skolā pie lietvedes nākamajā dienā. (Klases  audzinātājs informēs priekšmetu skolotāju par materiālu nepieciešamību).
 •  Esiet atbildīgi! Ja ir jautājumi sazinieties ar klases audzinātāju!

Kopā mums izdosies!